Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy hoitaa asiakasyhtiöidensä puolesta käytännön asiat taloyhtiönne siirtämiseksi sähköiseen osakehuoneistorekisteriin (Asrek)

Osakehuoneistorekisteri on herättänyt kysymyksiä taloyhtiössä. Valtakunnalliseen osakehuoneistorekisteriin kootaan sähköisesti kaikki asunto-osakkeiden omistajatiedot, ja samalla luovutaan paperisista osakekirjoista.

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin 3,5 vuoden siirtymäajan kuluessa. Uudet taloyhtiöt tulivat rekisterin piiriin jo tammikuusta 2019 lähtien.

Vastuu osakehuoneistorekisteriin siirtymisestä on taloyhtiöllä, mutta käytännön siirtotyön hoitaa isännöintiyritys. Isännöinti pääsee siirtämään tietoja Maanmittauslaitoksen järjestelmän viivästymisen vuoksi aikaisintaan vuoden 2020 loppupuolella.

Paperisen osakekirjan mitätöinnistä eli muuttamisesta sähköiseksi omistusmerkinnäksi huolehtii jokainen osakkeenomistaja itse. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun taloyhtiön omistajatiedot on siirretty osakehuoneistorekisteriin.

Osakkaille tiedotetaan erikseen, kun taloyhtiö on liitetty mukaan rekisteriin. Tämän jälkeen annetaan tarkemmat ohjeet. Lisätietoja osakekirjan mitätöinnistä löytyy Maanmittauslaitoksen www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot  -sivustolta.

Osakehuoneistorekisteri pähkinänkuoressa:

Sähköinen osakehuoneistorekisteri (Asrek) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi.

Rekisterijärjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tulevaisuudessa tehdä sähköisesti.

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirrytään sähköisiin omistajamerkintöihin. Tämä mahdollistaa osakkeiden panttaamisen, jolloin osakekirjoja ei tarvitse enää fyysisesti siirrellä, ja tämä mahdollistaa sähköisen kaupankäynnin.

Alla tämän hetken arvio aikataulusta

1/2019 Tästä lähtien uudet taloyhtiöt on perustettu sähköiseen järjestelmään, eikä niille ole enää painatettu osakekirjoja.
5/2019 Vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot mahdollista siirtää manuaalisesti Maanmittauslaitokselle. (koskee yleensä pieniä taloyhtiöitä, joita ei isännöidä isännöintijärjestelmissä)
loppuvuosi 2020 Maanmittauslaitos tarjoaa rajapinnat isännöintijärjestelmiin.
2020-2021 Isännöintijärjestelmät päivitetään yhteensopiviksi osakehuoneistorekisterin kanssa.
Kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitokseen, osakas voi muuttaa paperisen osakekirjan sähköiseksi omistajamerkinnäksi.
2022 Kaikkien taloyhtiöiden omistajatietojen on oltava rekisterissä.

Terveisin,

Jari Pälvi

Toimitusjohtaja
Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy / Kangasalan Kiinteistöpalvelu