Ennen vuoden 2023 loppua taloyhtiöiden osakeluettelot siirretään lain mukaisesti isännöinnin toimesta Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Osakkaiden on siirrettävä omat osakekirjansa MML:lle 10 vuoden kuluessa siirrosta. Jos kuitenkin osakkeenomistaja vaihtuu osakeluettelon siirron jälkeen, uuden omistajan tulee rekisteröidä omistuksensa kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan samalla, kun omistus merkitään rekisteriin.

Kaikkia osakkaita tiedotetaan asiasta tarkemmin ohjeistaen tehtävistä toimenpiteistä osakkaiden osalta, kun osakeluettelon siirtäminen on tehty.

Tällä hetkellä prosessi on tarkastusvaiheessa ja osakkailta voidaan kysellä mahdollisia puutteellisia tietoja.

Omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä voi kysyä lisätietoja suoraan Maanmittauslaitokselta: 029 530 1110