Muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoitus

Ennen muutostyön aloittamista, on hyvä tutustua alla olevaan informaatioon, niin säästyy monelta yllätykseltä ja viivästykseltä.

Muutostyöilmoitus on tehtävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen toimenpiteen suunniteltua aloitusta, jotta taloyhtiölle jää aikaa arvioida tehtävää muutostyötä ja päättää muutostyöluvan mahdollisista ehdoista.

Remontin saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on antanut luvan. Muutostyöluvan saanut osakas vastaa tekemästään muutostyöstä kokonaisuudessaan. Muutostyöluvan saaminen ei siirrä vastuuta kolmannelle osapuolelle.

Voit ladata tästä listan töistä joista tulee aina tehdä muutostyöilmoitus.

Osakkaan vastuut ja velvollisuudet

Muutostyöprojekti tulee aloittaa aina selvittämällä vaatiiko se viranomaisluvan. Kun selvitystyö on tehty, tehdään tämän jälkeen tarpeelliset suunnitelmat. Selvityksen jälkeen voi täyttää muutostyöilmoituksen, joka toimitetaan suunnitelmineen taloyhtiölle. Kätevimmin se tapahtuu lomakkeen kautta ja siihen liitetyillä liitetiedostoilla. Saatuaan ilmoituksen muutostöistä taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset.

Asiantuntijakustannukset

Taloyhtiö voi käyttää selvitystyössään apuna asiantuntijaa ja tällöin kustannuksista vastaa osakas. Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen, minkä jälkeen taloyhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja (kustannukset maksaa osakas). Osakkaalle ilmoitetaan, saako muutostyö aloitusluvan vai ei.

Mikäli muutostyö vaatii viranomaisluvan (rakennuslupa tai toimenpidelupa), osakas huolehtii sen hankinnasta. Tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja yhtiön puolesta.

Viranomaislupaa vaativat esim. seuraavat muutostyöt; oviaukon teko kantavaan väliseinään, hormin rakentaminen tulisijaa varten, huoneistosaunan rakentaminen ja valokatoksen rakentaminen.

Muutostyöstä, joka vaatii viranomaisluvan, tulee toimittaa suunnitelmat toteutettavasta muutostyöstä muutostyöilmoituksen yhteydessä (kuten: piirustukset, arkkitehti- ja rakenne-, sähkö-, lvi-piirustukset). Näistä viranomaisluvista aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Kun muutostyön kaikki luvat ovat olemassa, muutostyö voi alkaa.

Mikäli muutostyö vaatii viranomaisluvan, tulee osakkaan huolehtia verottajalle tehtävistä rakentamisilmoituksista. Lisätietoja asiasta löytyy verohallinnon kotisivuilta.

Muutostyön aiheuttamat jätteet

Osakkaan tulee huolehtia omalla kustannuksellaan muutostöistä aiheutuneiden jätteiden poiskuljetuksesta ja kierrätyksestä. Rakennusjätteet tulee lajitella ja kierrättää asianmukaisesti. Oikea paikka on niille lähin jäteasema, ei taloyhtiön jäteastia.

Milloin muutostyö on valmistunut

Muutostyön valmistuttua, tulee osakkaan toimittaa taloyhtiölle kaikki lopulliset dokumentit projektin valmistumisesta mm. valvojan pöytäkirjat, muistiot, loppukuvat ja tarvittaessa viranomaistarkastusasiakirjat.

Osakkeenomistajan tulee itse varmistua siitä, että valmistuneen muutostyön dokumentit tulevat perille isännöitsijälle tai kiinteistösihteerille. Muutostyön toteutuminen kirjataan isännöitsijäntodistukseen tehdyksi vasta, kun se on todistetusti valmistunut.

Huoneisto


Omistaja


Muutostyö


Rakennustekniset työtLVI-työtSähkötyötVesieristys


Aikataulu